Eget nettsted? Lr om artikkelmarkedsfring

Advokat

Vil du bli advokat?

Advokatyrket kommer ofte høyt opp på undersøkelser av hvilke yrker som er mest ettertraktede. 
Årsakene til dette er nok flere. Tradisjinelt har jurister hatt mange stor innflytelse i samfunnet, Videre har utallige TV-serier og filmer, og ikke minst den interesse media har for hva som skjer i rettssalene, vært med på å forme vårt syn på advokater.

Noen vanlige oppfatninger om advokater er blant annet at advokater arbeider med spennende saker, tjener godt, og kanskje oppnår kjendisstatus.

Hva gjør egentlig en advokat?

Sannheten er nok som med de fleste andre yrker, at advokathverdagen for de fleste advokater ikke er på langt nær så glamorøs som fordommene tilsier. De fleste advokater tilbringer lange dager på advokatkontoret, bøyd over tastaturet mens de produserer forskjellige juridiske dokumenter.

Når det gjelder arbeidsoppgaver, kan vi skille mellom noen hovedgrupper advokater

Almennadvokater jobber bredt med forskjellige saker, som for eksempel å gi advokatbistand innen eiendom, arv, skilsmisse, barnefordeling eller oppsigelse.

Starafferettsadvokatene jobber som forsvarere i saker der politiet mener at en tiltalt har begått straffbare handlinger.

Forretningsadvokatene jobber gjerne mer spesialisert med selskapsrett og andre forretningsjuridiske områder.

I tillegg er det en del advokater som arbeider i bedrifter og organisasjoner, der de bistår internt eller ovenfor medlemmer.

Hvordan bli advokat?

For å bli advokat må man ha utdannelse som jurist, det vil si master i rettsvitenskap. Dette kan man for eksempel få ved å gå masterstudiet i Oslo: http://www.uio.no/studier/program/jus/
I tillegg til masterstudiet må man i en tid (normalt 2 år) arbeide som advokatfullmektig, ta egen spesialisering i form av advokatkurset, samt få praksis fra domstolene ved å delta i sivil hovedforhandling etter tvisteloven. Når disse kravene er oppfylt, kan man søke tilsynsrådet for advokatvirksomhet om å få utstedt advokatbevilling.

Det er altså en ganske lang vei frem til advokatyrket. Trøsten må være at de aller fleste advokater opplever at de har et spennende yrke. Mange advokater tjener også ganske godt.

Del denne artikkelen

Del og favoriser