Eget nettsted? Lr om artikkelmarkedsfring

Er elektroniske sigaretter farlige?

Elektroniske sigaretter er fremdeles omdiskuterte når det gjelder farene ved bruk av dem, med jevne mellomrom kan en lese om skadevirkninger fra dem i forskjellige medier. Blant de mer obskure advarslene er advarselen om at elektroniske sigaretter kan gi deg datavirus. Nå er det meste mulig i denne verden, og datavirus kan pakkes inn i mye rart. I dette tilfellet gjaldt det da den tilhørende USB laderen. Etter et oppslag døde den historien fort, og det er nok ikke noen grunn til å tro at datavirus er et problem når det gjelder elektroniske sigaretter.

Et mer alvorlig problem ved de elektroniske sigarettene er at innholdet i dem ikke bare er vann, og at det som kommer ut fra dem ikke bare er vanndamp. Tilnærmet alle sammenfatninger av forskning omkring elektroniske sigaretter finner noen undersøkelser hvor noen elektroniske sigaretter inneholder stoffer de ikke bør inneholde. Det må understrekes at dette gjelder svært få elektroniske sigaretter, og produsent/merke blir sjeldent oppgitt, stort sett virker det som om elektroniske sigaretter er bedre for helsen enn vanlige sigaretter.

For at elektroniske sigaretter skal ha den lovede helsemessig gevinst er det viktig at de er produsert på en slik måte at skadelige stoffer ikke forekommer i slike mengder at de kan utgjøre noen helserisiko. Dessverre mangler kontroll- og godkjenningsordninger, i Norge er det snarere snakk om et tilnærmet forbud. I et slikt landskap mangler ikke bare kontrollen og godkjenningen, men det kan også være vanskelig for forbrukerne å orientere seg hvis de ønsker å prøve å redusere skadevirkningene fra røykingen sin. De blir overlatt til forskjellige forum hvor det hevdes mye rart.

Et svar på den manglende kontrollen er Helsesigaretten som produserer innholdet i de elektroniske sigarettene i Norge. For å følge norsk lovgivning på området tilsettes nikotin til den ferdige e-væsken/e-juice i utenfor Norge. De nikotinholdige produktene må også selges fra utlandet, med det samme opphav i lovverket. Helsesigaretten vil gi alle brukere av elektroniske sigaretter et garantert trygt alternativ.

Hvor farlige elektroniske sigaretter er vil vi nok etterhvert få svar på, til nå tyder lite på at elektroniske sigaretter av god kvalitet, brukt på riktig måte, er farlige. For at elektroniske sigaretter ikke skal utgjøre noen fare for brukerne hadde det nok derfor vært en god ide å opprette en eller annen form for kontroll av dette produktet, det synes som en bedre måte å redusere de eventuelle skadevirkningene fra elektroniske sigaretter på. 

Helsesigaretten elektroniske sigaretter

Del denne artikkelen

Del og favoriser