Eget nettsted? Lr om artikkelmarkedsfring

Forsikre hunden, et smart valg!

Det å være husdyrseier det hender at de er en dyr affære, i allefall hvis husdyret ikke er forsikret. Grunner til å forsikre hunden Hvis det forekommer skade, illebefinnende og bortgang. Ved mister bruksegenskaper. Hvis man må bruke veterinærutsyr. Behøver medisiner. I tilfelle hunden forsvinner. Hvis dyret må avlives grunnet dyrvernmessige grunner. Skal på rehabiliteringsopphold. Hvis det skulle forekomme fødselsrelaterte-komplikasjoner ved avl. Man vet aldri om en uhell kan intreffe, og selv om du skjeldent har hatt bruk for hundeforsikring for dine nyeste 10. husyr, kan den 11 trenge det. Det skal særdeles lite til før en dyrlegefaktura eksploderer i været, og blir en irriterende utgift for lommeboka. Det gjelder å bestille riktig forsikring Først og fremst er det å finne ut hva forsikringselskapet du allerde har et kundeforhold til vil gi deg og husdyret ditt.

Det er fire respekterte forsikringselskap, som nesten alltid blir brukes av norske hundeeiere,

IF skadeforsikring, Gjensidige, Vesta, og det svenske forsikringselskapet, Agria Dyreforsikring.

Mer om de ulike forsikringsselskapene

IF Skadeforsikring av hund består i hovedsak av 2 områder: - Grunnpakke - Tileggsforsikring

Grunnpakke: Grunnpakke forsikringen gir erstatning om kjæledyret mister livet eller hvis dyrlegen avgjør at hunden skal avlives fordi den er syk eller er skadet. Forsikringen dekker også dyr som rømmer.

Grunnpakken forsikrer også hundens bruksverdi - hvis den har blitt nedsatt kan denne forsikringen dekke tapet. Forutsetningen er at det har skjedd en ulykke eller ved illebefinnende som medfører - bortgang - må avlives pga dyrevernsmessige årsaker - hunden blir borte - hunden får nedsatt bruksverdi.

Tileggsforsikring: Det er mulig og skrive forskjellige tileggsforsikringer, men det vanligste er å forsikre mot veterinærutgifter. Tilbakebetalingen er begrenset ved forsikringssummen pr skadetilfelle. Medisiner dekkes kun i den grad de brukes i forbindelse med selve veterinærkonsultasjonen/operasjonen. Det gjelder også forbindingsutstyr og annet utstyr. Flere forsikrer også hele valpekull og valpene blir da forsikret fra de er 1 måned til de gis til valpekjøper (begrenset til 3 måneders alder.) I if Skadeforsikring er det mulig å forsikre hunden fra den er 7 uker til den er 10 år. Det er en egenandel på forsikringen på 1000 kr til hunden er 7 år - etter at hunden fyller 7 år øker egenandelen med 500 kr pr år. Skal du forsikre for eksempel en Golden Retriever med en verdi på 8600 kr med både grunnpakke og mot veterinærkostnader få du en samlet pris på ca 2000 kr pr år.

IF skadeforsikring har også inngått en ordning med Norges jeger og fiskeforbund om en forsikringsordning som skal passe godt for jakthunder.

Gjensidige har en forsikringsordning som i hovedsak omhandler tre elementer: - Død – tap av hund - Invaliditet – tap av bruksegenskaper - Veterinærutgifter Dekning for reseptbelagte medisiner kan kjøpes som et pluss til Veterinærkostnader.

Død – tap av hund: Denne forsikringen dekker hundens verdi hvis den blir skadet og må avlives eller om den dør som følge av illebefinnende. Forsikringen gjelder også om hunden blir borte eller blir stjålet. Prisen for denne forsikringen er ca 450 kroner pr år og vil gi en erstatning ved hundens død på omlag 7000 kr. Det er muligheter for å forsikre hunden for et større beløp.

Invaliditet – tap av bruksegenskaper: Kan gi utbetaling om hunden din får konstant nedsatt valør som brukshund. Dette er aktuelt særlig for hunder med en beviselig bruksverdi som for eksempel avlshunder og jakthunder. Det forutsettes at hunden er ikke er mer en 8 år. Dyrlegekostnader: Her dekkes utgifter ved behandling av hunden om den er skadet eller syk. Forsikringen dekker også det utstyret som blir brukt i forbindelse med behandlingen. Den dekker ikke av medisiner brukt utenom de som brukes ved selve konsultasjonen,hvis det ikke er kjøpt forsikring mot reseptbelagte medisiner også. Husk du ikke kan bare ha denne forsikringen - den krever at du også har forsikringen Død – tap av hund. Veterinærutgiftene dekkes med inntill kr 30 000 pr forsikringsår.

Gjensidige gir 10% av prisen på hundeforsikringen fra og med den første hunden som er forsikret, hvis du har 5 eller flere hunder forsikret i Gjensidige.

Vesta har en veldig grei forsikring av hund - her er ingen esktrapakker å ta betrakting til -

forsikrer du hunden din her dekker den det mest ordinære.

Vesta erstatter skader som: - behandlingskostnader ved at kjæledyr som ifølge av lidelser eller skade må undersøkes og behandles i forsikringstiden av veterinær. - skade ved at dyr dør eller må avlives på grunn av illebefinnende, eller dyrevernmessige hensyn bestemt av veterinær - skade ved at dyr blir forsvinner Ved behandlingskostnader er egenandel 750 kr ved hvert skadetilfelle. En forsikring i Vesta med samme forutsetningene som i de to andre selskapene kommer på omlag 1650 kr pr år. Det forutsettes at du har andre forsikringer i Vesta for at du skal kunne tegne hundeforsikring. Hunder kan forsikres fra de er 2 mnd inntil 10 år.

Agria er et svenskt forsikringselskap som har delt inn forsikringene i båser, litt for enhver.

Agria Optimal Gir erstatning av både ulykke og sykdom. Dekker rehabilitering og medisiner foreskrevet av veterinær. Opptil 45 000 kr pr forsikringstilfelle.

Agria Maksimal Her kan du få erstatning for opptil 30 000 kr pr forsikringsår. Dette dekker skader og sykdom Agri Liv Består av Agria ulykke Liv og Agria Liv.

Agria Liv gir ertstatning om hunden dør som følge av ulykke eller sykdom. Agria ulykke Liv gir erstatning om hunden dør som følge av en ulykke.

Agri Elite er en tillegsforsikring til Agria Liv og tegnes av de som har hunder som brukes i praktisk arbeid offisiell konkuransevirksomhet eller avl.

Agria Avl En tileggs forikring til Agria Optimal og Agria Maksimal. Dekker ulike fødselskomplikasjoner. Dekker skjulte feil hos valpene og opptil 6000 kr pr registrerte valp som bor hos oppdretter (gjelder til valpen er 12 uker). Dekker også behandling av svake valper.

Agria gir premierabatter ved medlemskap i NKK - rabatten er pr idag på 10 prosent. Det gis også en samlerabatt om du har mer enn fire hunder forsikret. Oppdrettere kan tegne oppdretteravtaler og få rabatter. Agria forsikring kan synes noe komplisert, men er slik at du får et mer spesifisert valg på forsikringen din. Å forsikre for eksempel en Golden Retriever både mot sykdom/ulykke og død koster hos Agria omlag 1200 kr pr år.

Andre måter å redusere dyrlegeregningen på?

mange hunder blir avlivet pga mangel på kapital hos eier, "mindre kostander å avlive enn å behandle. De fleste forsikrer hunden, men flere satser på at det går bra, "ikke noe" skjer med min hund. Et tips gav oppdretteren meg, dersom jeg ikke så det lønnsomt å skaffe forsikring, så kan jeg ha et dyrlegespare konto. Sette av så og så mye midler i måneden, sparer man Fem hundre,- hver fjerde uke har man en god kapital allerede når hunden er 12 mnd. Men om dette er lønnsomt er jeg ikke sikker på, etter 1 år har man 6000,- etter to år 12 000,-. I løpet av disse 2 årene skal man betale vaksine og mest sannsynlig røntgen av rygg og hofter. + andre mulige dyrelegebesøk. Du kan lese mere om Hundeforsikringer

Del denne artikkelen

Del og favoriser