Eget nettsted? Lr om artikkelmarkedsfring

“Å kjøpe Hedgefond er som å kjøpe den dyreste vinen bare fordi de rike gjør det!”

Har du ikke peiling på fond og vin er muligens påstanden ovenfor riktig. Med dagens, nettbaserte, investeringsmuligheter er kunnskap desto viktigere. Det holder ikke å kun lese statistikk, du må vite hva statistikken bygger på. Likevel, vær din egen investor. Ikke gå i ”proff-fellen” men erverv din egen kunnskap før du investerer.

De profesjonelle investorene

Gjennom aviser, blader og media fremmes nødvendigheten av å foreta sine investeringer gjennom profesjonelle meglere. Det reklameres med investeringspakker og anvendes uforståelig terminologi. Gjennom sofistikert mattematikk forklares investeringsstrategier uten å bevise noe som helst. Kompleksiteten er salgsargumentet.

Invester og ”slå” markedet

La oss si du investerer kr 10000 i aksjer og den forventede gjennomsnittelige markeds-avkastningen, i tidsvinduet, er 8 %. I.h.h.t. markedsgjennomsnittet kan du tjene kr 800. Men du låner i tillegg kr 10000 til 6 % rente og investerer totalt kr 20000. I løpet av tidsvinduet blir avkastningen kr 1600 på den totale investeringen. Du tilbakebetaler lånet på kr 10000 + renter kr 600 og nettoavkastningen blir da kr 1000. Likevel er din avkastning 10 % mens markedsgjennomsnittet er 8 %. Selvfølgelig løper du større risiko ved å låne, slik at høyere gevinst også er forbundet med høyere risiko dersom du vurderer markedet feil. Men dette gjelder for alle, også de profesjonelle

Det handler om å investere riktig

Index-fond gir høy grad av sikkerhet fordi investeringen har stor spredning og fondene er underlagt strenge reguleringer og har lave omkostninger. Amerikanske undersøkelser viser at de profesjonelle ikke slår markedsgjennomsnittet bedre enn menigmann ved investeringer i  ”Mutual fond’s”, herunder indexfond. Indexfond er m.a.o. investeringen for menigmann.

Hold deg unna Hedgefond. Disse er fritatt for den type reguleringer som ”Mutual fond”. Hedgefond er høyrisikofond for de med mye penger, som har råd til å satse og tape. I tillegg belastes høye gebyrer på over 20 %. Når man leser statistikk over Hedgefond skal man være klar over at grunnlaget for statistikken ikke er den samme som for index-fond. Det er ikke rapporteringsplikt for Hedgefond og derfor innrapporteres kun de Hedgefondene som gjør det bra. Hedgefond med tap er ikke med i det statistiske materialet.

Omkostningene forbundet med aktiv forvaltning

Ved bruk av profesjonell, aktiv, investeringshjelp betaler du betydelige omkostninger over investeringens tidsvindu. Omkostningene kan ligge på rundt 2,5 % årlig. Dette høres lite ut men vil utgjøre 50-60 % av din gevinst. Megleren tar det meste og du sitter igjen med ca 2/5 av gevinsten, m.a.o. ”lommepenger.” 

Sofistikert mattematikk forklarer investeringsstrategier uten å bevise noe som helst!

Forkaste det profesjonelle tilbudet og benytt passiv investering ved å kjøpe deg inn i et index-fond!
Du betaler en liten prosentandel i omkostninger, i de fleste tilfeller under 0,5 %.Dette er ikke komplisert. Komplikasjonene er produsert for å selge unødvendige investeringsprodukter til deg.
 
Moralen er: ”erverv din kunnskap før du investerer.”  
 


Med vennlig hilsen
Ewald Knudsen
Konsulent

Del denne artikkelen

Del og favoriser