Eget nettsted? Lr om artikkelmarkedsfring

Fargelinser mot dysleksi?

Fargelinser kan brukes til å korrigere synsvakhet og av kosmetiske grunner. Linser er imidlertid også blitt brukt for ulike medisinske tilstander. Det har blitt rapportert bedring av migrene ved bruk av fargelinser med fargefilter, og for en type photovision epilepsi. Studier de siste 15 år har vist at fargede linser kan få opp lesetempoet for dyslektikere. Selv om dette er kontroversielt, har undersøkelser har vist at dyslektikere kan lese mellom 15 og 20 prosent raskere med fargede linser.  

Økt leserhastighet med fargelinser

 Det har lenge vært kjent at fargelinser kan hjelpe dem som lider av fargeblindhet. På midten av 1990-tallet begynte en forsker i en klinikk i Chester i England å eksperimentere med fargelinser for dyslektikere. Forskeren hadde tidligere dokumentert at fargelinser hadde en postiv effekt på fargeblinde pasienter, ikke bare for fargesynet, men også for lesning av vanlig tekst.

Hans studie viste at lesehastigheten kunne økes med omlag 15 prosent i snitt for effektive fargelinser. Studien viste imidlertid at linsene var mer effektive for dyslektikere som så forstyrrelser i teksten, slik som ulike bilder, beveglese av ord eller visuelle mønster. 

Kontroversielle funn

Sammenhengen er imidlertid kontroversiell. I USA har andre studier vist at det ikke er sammenheng mellom bruk av fargede linser og dysleksi. Den amerikanske optometriske forening slår likevel fast at selv om fargelinser ikke kan kurere dysleksi, kan det være et nyttig hjelpemiddel. 

Fargelinser filtrer stråling

Studier har vist at grunnen til at fargelinser kan ha en effekt, er at dysleksi henger sammen med skade på nerveceller som er koblet til netthinnen sammen med den delen av hjernen som tolker visuelle bilder. Disse nervecellene reagerer på gul-orange lys. Fargelinser kan hjelpe til med å filtre bort slikt lys, og dermed gjøre hjernen i bedre stand til å tolke bokstaver.

Konsulter optiker før du bruker fargelinser

Dersom en bestemmer seg for fargelinser, er det viktig å få disse tilpasset hos en optiker. Det er mange typer fargefilter, og ikke alle typer har vist seg å ha en effekt. Uansett bør en ikke ha for høye forhåpninger, men et mulig nyttehensyn kan alltids kombineres med mer kosmetiske hensyn. En oversikt over priser på fargede linser finnes hos Linsepriser.no. 

Del denne artikkelen

Del og favoriser