Eget nettsted? Lr om artikkelmarkedsfring

Retningslinjer for å skrive artikkel

Her er noen råd for hvordan du burde utforme din artikkel for et best mulig resultat. Husk også på hva du burde gjøre etter din artikkel er publisert.

Du trenger selvfølgelig ikke å følge alle rådene her, men de er gitt i beste mening og vil gi deg et bedre resultat enn om du ikke implementerer dem.

Ikke send inn kopierte artikler

Alle artikler som sendes inn gjennomgår en løpende kvalitetskontroll. Kontrollen sikrer at din artikkel er unik.

Det er også viktig at bilder som lastes opp er dine, slik at du ikke bryter med tredjeparts opphavsrett.

Kilder

Det er lov å bruke kilder, men ikke å kopiere en hel artikkel, og legge inn en henvisning til den.

Hvis du bruker kilder i artikkelen din, så må du legge til en kildehenvisning iform av en link. Dette sikrer blant annet at søkemotorer ser at du kobler ditt innhold til en autoritet. Med andre ord: Du assosierer deg med en autoritet, hvilket er bra.

Overskrift og tittel

Du har kanskje lagt merke til at du har ett felt for overskrift og ett for tittel? Hva er forskjellen på disse to?

Forskjellen er at overskriften er det som kommer øverst i artikkelen din, mens tittelen er det som kommer i søkeresultatene. Hvis du ikke putter noe i tittelfeltet, vil overskriften din bli tittelen.

Grunnen til at vi skiller disse to er fordi du da har en mulighet til virkelig å optimalisere hvordan artikkelen din fremstår i søkeresultatene. Bruk gjerne samme søkefrase i både overskrift og tittelfeltet, men tenk på at tittelen kommer frem i søk.

Innhold

Tenk på hvem som vil ønske å lese artikkelen din, og skriv for dem. Løs gjerne et problem eller gi råd i forbindelse med et problem. Slike artikler hjelper folk, og dermed gir de deg tillit når de ser at løsningen eller rådet ditt fungerer.

En god artikkel er verken for lang eller kort. Har du mellom 300-500 ord, så holder det i massevis. Hold sporet, og ikke skei ut. Artikkelen din bør ha den røde tråden du hørte norsklæreren snakke om. Veldig korte artikler vil ikke bli godtatt, med mindre de er ekstremt gode. Lange artikler vil derimot passere.

Prøv å unngå skrivefeil i størst mulig grad. Bruk gjerne en ordliste eller lignende for å hjelpe deg til å skrive mest mulig feilfritt.

Illustrasjonsbilde

Last opp og inkluder minst ett illustrasjonsfoto. Bildet bør illustrere den viktigste søkefrasen eller ordet i teksten din, og denne søkefrasen bør i tillegg skrives i ALT-attributten på bildet. Det er også en fordel om selve filnavnet på bildet er det samme som søkefrasen du førsøker å optimalisere for.

Hvis du ikke har illustrasjonsfoto til artikkelen din selv, kan du bruke tjenester som sxc.hu for å finne et som er passende.

Tekststuktur

Bruk en underoverskrift for hvert argument eller emne i teksten din, og skill momenter med et nytt avsnitt. Ingenting er verre for leseren enn en lang artikkel uten luft mellom avsnitt og klare underoverskrifter for hva hver del dreier seg om.

For et bedre resultat i søkemotorene, anbefales det at du bruker søkeordene du ønsker å ranke på i underoverskriftene.

Underoverskrifter vil også få sine egne ankere. De hjelper leseren ved at de kan hoppe direkte til den delen av artikkelen de ønsker å lese.

Tekstmarkering

Det er anbefalt at du bruker tekstmarkering på de viktigste ordene og frasene i artikkelen din. Dette øker leseligheten for brukerne, og gir bedre resultat i søkemotorene. Vi snakker da om tykk type, kursiv skrift og understreket tekst.

Men pass opp så du ikke overdriver. Artikler med for mye tekstformatering blir fort seende ut som et juletre i påsketider.

Linker

Det er anbefalt at du tenker nøye gjennom hva tekstlinken din skal være. Velg ordene du bruker her med omhu, det er disse ordene som vil gi den beste rankingen. Her er et lite lynkurs i brukervennlige linker:

<a href="adressen til din webside" title="Søkeord">ankertekst</a>

Bruk gjerne forskjellige versjoner av søkeordene i title-attributten og søkeord. Det vil ikke være nødvendig å kode HTML når du publiserer artikler her. Du kan faktisk lime rett inn fra Word eller skrive direkte i vår WYSIWYG-editor. Her vil du kunne angi både title og ankertekst.

Plasser gjerne linken(e) til det du promoterer midt i innholdet, selvsagt med relevante søkeord i det samme avsnittet som linken, og med ankertekst (teksten på den klikkbare linken) som det viktigste søkeordet.